Disclaimer

Federatie VPTZ Oost-Gelderland wijst ten aanzien van de website www.vptzoostgelderland.nl op het volgende: De website www.vptzoostgelderland.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Federatie VPTZ Oost-Gelderland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.vptzoostgelderland.nl.

De op deze website getoonde informatie wordt door Federatie VPTZ Oost-Gelderland met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op www.vptzoostgelderland.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Federatie VPTZ Oost-Gelderland behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Federatie VPTZ Oost-Gelderland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Uw privacy
Federatie VPTZ Oost-Gelderland garandeert u dat al uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor directe communicatie betreffende uw informatieaanvraag. Federatie VPTZ Oost-Gelderland stuurt geen mailing of andere ongevraagde info.

Federatie VPTZ Oost-Gelderland